Definities

Lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten: Dit zijn klachten die na onderzoek van huisarts of specialist niet goed verklaard kunnen worden. Een andere benaming hiervan is ALK (aanhoudende lichamelijke klachten) en voorheen SOLK (somatisch onverklaarde lichamelijke klachten). De klachten kunnen een lichamelijke oorzaak hebben, maar het gaat er in dit geval om dat deze klachten niet goed verklaard kunnen worden. De operatie is geslaagd en toch heeft iemand nog pijn in z’n arm bijvoorbeeld. 

Hoewel de klachten niet genoeg verklaard kunnen worden, is inmiddels wel duidelijk dat het vaak een optelsom is van verschillende dingen, zoals een ongeluk en stress op je werk en ook nog een ziek kind. Emoties die niet teveel waren om goed te verwerken, of een lichamelijke gevoeligheid, slechte nachtrust en kans op ontslag. Het ene onderdeel beïnvloedt het andere en zo wordt de balans steeds verder verstoord. Vaak genoeg is de oorzaak niet zo duidelijk.

Hypno- en regressietherapie
Dit klinkt zwaarder dan het is.  Wanneer je in een lichte trance bent, voel je je ontspannen en kom je makkelijker in contact met onbewuste delen van jezelf.  Onze emotie en gedrag  worden door het onbewuste beïnvloed. Soms zijn ervaringen niet goed opgeslagen en dat zorgt voor (onterechte) gevoelens van angst, verdriet of onzekerheid. Door te praten met het onbewuste en het naar boven te halen, krijgt je brein de kans om het deze keer goed op te slaan.

NLP:
Neuro Linguïstisch Programmeren is een effectieve methode om inzicht in je gedrag te krijgen en eventueel aan te passen.  Door een grote of kleine gebeurtenis kan je je soms lang vervelend voelen.

Neuro – het zenuwstelsel werkt met de zintuigen, zicht, gehoor, smaak, geluid en gevoel.

Linguïstisch – het taalgebruik is heel belangrijk bij het voorstellen of herinneren van een gebeurtenis. 

Programmeren – het ontdekken en aanpassen van patronen in je beleving en gedrag.

Lichaamswerk:
De term lichaamswerk is een verzamelnaam voor een aantal therapeutische technieken die met het lichaam werken om knelpunten in de geest op te lossen. De grondlegger van lichaamswerk is Wilhelm Reich (1897-1957), een leerling van Freud. Door bewegingsoefeningen en ademhalingsoefeningen, ga je de blokkades in je lichaam voelen. Door  het bewust worden en de gevoelens echt te ervaren, kunnen ze alsnog goed verwerkt worden.

EMDR
Eye movement desensitization and reprocessing (afgekort EMDR) is een therapeutische behandelmethode die voornamelijk bij mensen ingezet wordt met een posttraumatische stressstoornis. Een essentieel element is het belasten van het werkgeheugen, terwijl teruggedacht wordt aan een traumatische ervaring. Deze werkgeheugenbelasting wordt onder andere bereikt door gerichte oogbewegingen. 

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit bij met name PTSS. Uit systematische reviews blijkt dat de werkzaamheid van EMDR inmiddels voldoende vaststaat. Er bestaan inmiddels 21 gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van psychisch trauma. Een Nederlandse richtlijncommissie onder auspiciën van het Trimbos-instituut kwam recentelijk met een soortgelijk advies (Landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ (www.ggzrichtlijnen.nl): “EMDR is een van de meest in aanmerking komende psychologische interventies bij PTSS. De methode is effectief en wordt door zijn aard door veel patiënten en therapeuten als relatief weinig emotioneel belastend ervaren”. Om die reden staat EMDR voor de behandeling van PTSS in de categorie van therapieën met de hoogste effectiviteit.

EFT
EFT, emotional freedom techniques of Tapping heeft als doel het ontladen van een gevoel of situatie door middel van het drukken of ’tappen’ op specifieke meridiaan-punten (energiebanen). Door dit te combineren met het uitspreken van een positieve affirmatie, lukt het om te desensitiseren en het gevoel te neutraliseren. Je kan jouw eigen gedachtenpatronen beïnvloeden en hierdoor ook je beleving en gedrag aanpassen.