Links

Stichting Emovere

Stichting Emovere zet zich in voor mensen met medisch onverklaarde lichamelijke klachten. Het is tijd voor een integrale benadering van lichaam en geest. Hierbij spelen emotionele factoren een belangrijke rol. Artsen hebben vaak moeite deze expliciet te benoemen. Toch is het essentieel hier recht aan te doen. Emoties die zich (onbewust) vastgezet hebben in het lichaam zijn bij een groot aantal SOLK-patiënten de belangrijkste oorzaak van hun klachten. De oplossing kan gevonden worden in het zich bewust worden hiervan en het leren voelen en verwerken van deze emoties. https://www.stichtingemovere.nl/

Polyvagaal theorie 

De Polyvagaaltheorie geeft ons een blik op de biologische systemen die de basis vormen voor het ons veilig voelen en sociaal betrokken zijn. Met name de onbewuste relatie tussen het autonome zenuwstelsel en sociaal gedrag komt er in aan bod.

Dr. Stephen Porges is de grondlegger hiervan en ’s werelds meest toonaangevende expert op dit gebied. Zijn polyvagaaltheorie is door therapeuten en artsen over de hele wereld overgenomen en heeft gezorgd voor interessante nieuwe inzichten: www.polyvagaalplatform.nl

EFT  emotional freedom techniques/tapping: www.stichting-eft.nl
EMDR: www.emdr.nl 
Hypnotherapie: www.hypnotherapie.nl
Mindfulness: www.verenigingvoormindfulness.nl
Solk: www.solk.nl
Peter Levine: www.somaticexperiencing.com
Bessel van der Kolk Traumasporen: www.besselvanderkolk.com
Alexander Lowen (deze psychotherapeut legde rond 1950 een link tussen lichaam en geest en noemde dat bio-energetica): https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Lowen