Praktijkwerkwijze

Voordat we met het behandeltraject beginnen, maken we kennis met elkaar via de telefoon, Zoom of live in de praktijk. Daarna volgt de behandelovereenkomst. Die kan je hier vast doorlezen en downloaden.

​Aansprakelijkheid: Zoals bij elke therapie of medische handeling valt het niet te garanderen dat je klacht volledig te verhelpen is. Het zelfgenezend vermogen van iemand wordt sterk geactiveerd met hopelijk een goed resultaat. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor je gezondheid en het voortzetten van jouw medische behandeling en zorg.

Je hebt geen doorverwijzing van de huisarts nodig. Wanneer je klacht hiervoor aanleiding geeft, kan het zijn dat ik contact zoek met de huisarts. Dit gaat altijd in overleg met jou.

Bij verhindering: Soms ontkom je er niet aan om een afspraak af te zeggen. Dan graag zo vlot mogelijk telefonisch of via Whatsapp / Signal doorgeven.

​Als VBAG-therapeut doe ik er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Bespreek dit dan met mij. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je datgene bespreekt waarover je ontevreden bent of aangeeft wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten. 

ALS JE ER NIET SAMEN UITKOMT

Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met mij? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je onder andere bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en kan eventueel optreden als bemiddelaar.

Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht zijn cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector.

Als je er samen niet uitkomt kan je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir via email (bemiddeling@quasir.nl t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling) of per telefoon 06 4844 5538.

De beroepsvereniging VBAG helpt je hierbij. Op deze pagina vind je meer informatie. (Pagina opent in een nieuw venster).