Disclaimer

Behandeling

De behandeling is niet bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Het is een middel, niet het enige middel. De behandeling sluit geen enkel ander middel uit. Indien je wilt minderen/stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

De behandeling neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

Deze therapie heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.
Hoewel deze behandeling goede resultaten kan opleveren, is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.

Jij blijft altijd persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en de verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de behandelaar of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.

Informatie website

De informatie op deze website wordt door Zizi-blu met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Zizi-blu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Het is de gebruiker van deze site toegestaan de inhoud van de site te kopiëren zonder schriftelijke toestemming.